Mыекъуапэ Адыгэ фестивалэу 2000-гъэм щекlокlыгъэр مايكوب -الاحتفال الفني -عام 2000

Mыекъуапэ Адыгэ фестивалэу 2000-гъэм щекlокlыгъэр

مايكوب -الاحتفال الفني -عام 2000

Орэдыр къэзыlорэр : дэгумыкъо  ӏорхьан

Зэздзэкӏыгъэр : Чэтэо Мэруан

 

غناء – دغومقوة أورحان

استنباط الكلمات والترجمة – مروان تشتاو

Сигопапэу къэсlон

Чlыгум гъозэуи тыхэкlышъ
Ошъуапщэуи огум техьэ
Уаеуи тыкъехыжьы

Си Адыгэ зы псыхъо цlыкlоу
Мы дунаим къыщекlокlышъ
Ихэку къегъэзэжьы

Лъэшэу .. lушэу .. Чанэу

Лъэшэу цlыфыгъэм трибэнакlоу
lушэу лъэпкъ пстэури тизэфэдэхэу
Чанэу ти адыгагъэ зетгъэlэтынэу тыщыlэщт                                                   Тыщыlэщт цlыф пстэуми къягурыlофэ нэс ..

Чlыгу гупсэр къысэджэжьы
сэ сылъэджэжьы
о сикlал садэжь къэкlожь о

тигу хэлъхэр зэфэтlотэн
чэщ мэзагъом идэхэгъум
жъуагъо зэшиблыр къытфэгушlон

тыгъэри къепсын
тыгъэм инэфынэ .. тыгъэм инур
Къыттридзэн

цlыфыгъэ дахэм чэлъырылъэу
тыгъэжьы къабзэр тигум итщэн

сэ слъэджэжьы

чlгум сыкъылъфыгъ … чlыгум сэ сипlугъ
чlыгум сырикlал

лъапси къысфэхъугъ
чlгур сэ сян
сянэ къэджэжьы

а чlыгур адыгэ чlыгушъ
чlыгу гупсэм сыфэкlожьы .

шопсэу .. тхьэм шуегъэпсэу .

иджы сигуапэу си орэдхэмэ ащыщ

къышосгъэlу сшlуегъу

адыгэ хэкур тэ къытэджэжьы
адыгэ лъэпкъыр тэгумэкlы

адыгэ хэкум нартыж хэгъэгум
тыпэчыжьэу тигъашlэ хэткlукlы

lэеми дахэми ар сэ сихэку
Баиыми тхьамыкlэми сэ си хэку

Тянэжъ ихэку ей … Тяатэжъ ихэку
Тщыгъупшэжьынэу амал иlэп

Ааар си орэд дах

си орэд дах … си орэд дах

сыдэуи удаха си адыгей
сыдэуи угуапа аа си дунай

сыдэуи удаха си адыгей
сыдэуи угуапа си къэбэдей

сыдэуи улъага ти lуашъхьэ – маф
lуашъхьэ – мафэми кlэлъырсба

lэеми дахэми ар сэ сихэку
Баиыми тхьамыкlэми сэ си хэку

Тянэжъ ихэку ей … Тяатэжъ ихэку
Тщыгъупшэжьынэу амал иlэп

Ааар си орэд дах
си орэд дах … си орэд дах

Ей мамыр бзыухэуи тхьэрыкъо фыжьхэр
Марджэ тихэку тыжъугъэбыбыжь

Тичlыгу налъэу ти уашъо къаргъом
lаплlэхэр етэжъугъэщэкlыжь

lэеми дахэми ар сэ сихэку
Баиыми тхьамыкlэми сэ си хэку

Тянэжъ ихэку ей …Тяатэжъ ихэку
Тщыгъупшэжьынэу амал иlэп

Ааар си орэд дах
си орэд дах … си орэд дах

къиныбэ хэтыгъэу тинахьыжъхэм
непэкlэ дунаем темытыжьхэм

адыгэ лъэпкъым фэгумэкlыгъэхэм
я осыетхэр тэжъугъэцlэкlэжь

lэеми дахэми ар сэ сихэку
Баиыми тхьамыкlэми сэ си хэку

Тянэжъ ихэку ей …Тяатэжъ ихэку

Тщыгъупшэжьынэу амал иlэп

Ааар си орэд дах

си орэд дах … си орэд дах

 

أقول بكل رضى …

نتَصَعَّدُ من الأرض أبخرةً
ونرتقي إلى قبة السماء غيوماً
ونعود فنهطل مطراً

قومي الأديغة ساقية ماءٍ ضحلة
تلفُّ هذه الدنيا
وترجع إلى وطنها

باصرارٍ  ..بفكرٍ متَّقدٍ .. بهمَّةٍ

بشدَّةٍ .. نصارع للإنسانية
بفكرٍ متَّقد .. كلُّ الأمم سواءٌ عندنا
بهمَّةٍ .. نعمل على سموِّ تراثنا

سنحيا .. حتى يؤمن العالم بنا

الأرض .. الأغلى من الروح .. تناديني
فأردد صداها
أَيْ بُنَيّ .. عُد إليَّ .. أنت

لنسرد لبعضٍ آمالنا
وفي الليلة القمراء الجميلة
سيفرح من أجلنا النجوم الإخوة السبع – الدب الأكبر

وتشع الشمس
و ضوء الشمس … نور الشمس
تضيء علينا

وبجمال الانسانية .. ملء رئتينا
سنستنشق النسيم العليل

أجيبها

أنا وليد الأرض … أنا ربيب الأرض
أنا ابن الأرض

هي لي .. الجذور
الأرض أمي
أمي تنادي

دمتم .. أدامكم الله

ولأن تلك الأرضُ أرضَ الأديغة
الأرض .. الأغلى من الروح .. ألبيـــــــــــها

والآن وعن طيب خاطر

سأغني لكم إحدى أغنياتي

أرض الأديغة تنادينا
ونحن الأديغة .. قلقون

أرض الأديغة .. أرض النارتيين السالفين
بعيدون عنها … تذوب أعمارنا

رديئاً .. حميداً .. إنه وطني
ثرياً .. بائساً .. إنه وطني

أرض أمهاتنا .. أَاي … أرض أجدادنا

محالٌ أن ننساه

ذاااااك أغنيتي الجميلة

أغنيتي الجميلة … أغنيتي الجميلة

كم أنت جميلة أرض الأديغي
كم أنت قريبة للقلب .. دنياي أنت

كم أنت جميلة أرض الأديغي
كم أنت قريبة للقلب .. أرض القبرتاي

كم أنت شامخٌ يا جبل الخير ( أوشحة ماف )
بجوار جبل الخير ( أوشحة ماف )

رديئاً .. حميداً .. إنه وطني
ثرياً .. بائساً .. إنه وطني

أرض أمهاتنا .. أَاي …. أرض أجدادنا

محالٌ أن ننساه

ذاااااك أغنيتي الجميلة

أغنيتي الجميلة … أغنيتي الجميلة

هيا .. طيور سلامٍ .. حمامات بيضاء
أناشدكم .. لنطر عائدين إلى الوطن

إلى أرضنا الوادعة اللطيفة .. إلى سمائنا الصافية
ولنحضنها بذراعاتنا

رديئاً .. حميداً .. إنه وطني
ثرياً .. بائساً .. إنه وطني

أرض أمهاتنا .. أَاي … أرض أجدادنا

محالٌ أن ننساه

ذاااااك أغنيتي الجميلة

أغنيتي الجميلة … أغنيتي الجميلة

أجدادنا الذين عانوا الكثير
الذين فارقوا الحياة

الذين أرهقتهم مصائب الأمة
لننفِّذ وصاياهم

ثرياً .. بائساً .. إنه وطني

رديئاً .. حميداً .. إنه وطني

أرض أمهاتنا .. أَي …. أرض أجدادنا

محالٌ أن ننساه

ذاااااك أغنيتي الجميلة

أغنيتي الجميلة … أغنيتي الجميلة

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

Sorry, nothing to show here

More From This Category