Çerkeslerin Anavatana Dönüş Örgütü Suriye’deki ailelerimize Fitre yardım kuruluşu bağışlamak isteyen herkesi kuruluşun

Çerkeslerin Anavatana Dönüş Örgütü Suriye’deki ailelerimize Fitre yardım kuruluşu bağışlamak isteyen herkesi kuruluşun

e-posta adresiyle PayPal’a göndermek için ilan ediyor:

Payment@croworld.org

(Lütfen not bölümüne her yönden (Fitra) yazmaya dikkat edin)

Veya Kanada’daki kuruluş banka hesabına gönderin

SWIFT CODE: TDOMCATTTOR

ABA: 026009593

INSTITUTION (BANK) NUMBER: 004

BRANCH NUMBER: 38142

ACCOUNT NUMBER: 7305298

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

More From This Category