[rev_slider_vc alias=”mainslider”]

Hedefler

6.1. Kuzey Kafkaslardaki evlerine dönmek isteyen Çerkezlere yardım sağlamak ve onları desteklemek;

6.2. Çerkez mirasından doğan kişilerin bölünmesinden kaynaklanan stresi azaltmaya yardımcı olabilmek adına bir merkez veya merkezler kurmak, çalıştırmak, sürdürmek ve güvenli çevreler kurma konusunda yardımcı olmak;
6.3. Zor durumda olan kişileri geliştirmek veya bunlara dikkat çekmek için, bu kişilerin Kuzey Kafkaslarda güvende olmaları sağlayacak eğitimi vermek, Bu amaçla araştırmalar yapmak ve belgelemek.
6.4. Felaket kurbanlarına hayati yardım sağlamak ve Çerkezlere yer imkanı sağlamak.
6.5. Çerkezlerin kötü durumlarına karşı kamu bilincini artırmak ve insanları eğitmek. Seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenleyerek geri dönüşlerinin önemini anlatmak ve ilgili bilgileri toplayıp dağıtmak.
6.6. Bu kişilere yardım etme ve geri dönüş yardımı sağlamak hakkında kurumları, kuruluşları, iş yerlerini ve bireyleri eğiterek Çerkezleri korumak ve korunmasını destekleyen programlar geliştirmek.
6.7. Uygun devlet ve devlet kurumları ve uluslararası ajanslar ile iletişim kurmak ve Organizasyonun amacına ulaşmak.
6.8. Geri dönen Çerkezlerin hayat standartlarını yükseltmek ve Kuzey Kafkaslardaki ekonomik koşulları iyileştirmek ve Organizasyonun hedeflerini finansal olarak desteklemek için tarım, sanayi ve ticari projeleri desteklemek ve fon sağlamak.
6.9. Gerekli olduğu takdirde Çerkez mültecilerin ve farklı yerlerdeki kişiler için eğitim, burs, danışma ve destek hizmetlerinin sağlanması.
6.10. Nitelikli yardım organizasyonlarında yardımda bulunarak yardım sağlamak.