Birinci Uluslararası Çerkes Konferansı’ndan Notlar ve Öneriler

Birinci Uluslararası Çerkes Konferansı’ndan Notlar ve Öneriler
Nürnberg, Almanya
21 & 22 Eylül, 2018

Birinci Uluslararası Çerkes Konferansı 21-22 Eylül 2018’de Nürnberg, Almanya Karl-Bröger-Zentrum’da gerçekleşmiştir ve konferansa 14 ülkeden yaklaşık 200 kişi katılmıştır. Konferansın programı 35 bilimsel sunum ve farklı eğlence programlarından oluşmuştur. Bilimsel program aşağıdaki ana konuları kapsamıştır: 21. yüzyıl Çerkeslerinin mağduriyetlerine son verecek çözümler, Avrupa Birliği’nin Çerkes sorunlarının uluslararası düzeyde çözülmesi doğrultusundaki rolü, anavatan ve diyasporada yaşayan Çerkeslerin geleceği, globalleşmenin Çerkes kültürü, geleneği ve sorunlarının üzerindeki etkisi ve Çerkes dilini korumanın zorlukları.
Konferansın ana hedeflerinden birisi Çerkes aktivistler ve uzmanları biraraya getirip, politik ve ideolojik fikir ayrımlarını bir kenara bırakarak diyalog kurmalarını ve ortak çözüm üretmelerini sağlamaktı. Bu hedef aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:
– Çerkes entellektüelleri arasında birlik ve beraberlik çabaları sağlayarak iletişim bağı kurmak
– İşbirliği sağlanabilecek alanları tespit edip anavatandaki bilimsel ve eğitim kurumlarıyla birleşmek
– Çerkes uzmanlarının deneyimlerinden yararlanarak uzman komiteler kurup toplantı ve konferanslardaki hedeflerin takip edilmesi
– Çerkes kültürüne ilgi duyanların tarih bilgilerini pekiştirmeleri ve çocuklarına Çerkes üniversitelerinde, bilhassa beşeri bilimler üzerine, eğitim görmeleri için ilham vermeleri
– Tüm Çerkes aktivistlerin ve kurumların ortak hedeflerini organize etmek ve birlikte çalışıp 8çözüm bulmalarını desteklemek amaçlı bir koalisyon kurmak
– Çerkes sorunlarına ilgi duyan insanların kooperasyonunu önleyen engelleri kaldırmak ve tüm insanlarin deneyimlerinden yararlanmak
Birinci Uluslararası Çerkes Konferansı Genel Kurulu Rus Devleti’nden Kuzey Kafkasya dışında yaşayan tüm Çerkeslerin eve dönüş haklarını tanımasını talep etmektedir. Çerkeslerin anavatanlarına dönmeleri beraberinde ekonomik ve kültürel çeşitlilik getirip Rusya Federasyonu’nun ekonomisini daha da kalkındıracaktır. Biz inaniyoruz ki, Rus Devleti’nin Çerkeslerin anavatana dönüşü adına attığı her adım hem Rusya Federasyonu hem de Çerkeslerin lehine olacaktır. Bu sebepten, Rus Devleti’nin onurlu görevini yerine getirip Çerkeslerin Kuzey Kafkasya anavatanına dönme haklarını tanıması için doğru bir zamandır.
Birinci Uluslararası Çerkes Konferansı Genel Kurulu Kabartay-Balkar Cumhuriyeti’nde 18-19 Eylul, 2018 tarihinde yaşanan, onlarca insanın yaralanıp birçok insanın tutuklanmasıyla sonuçlanan talihsiz olayı kınamaktadır. Genel Kurul tüm tarafların bölgedeki hassasiyeti göz önünde bulundurup aralarında anlaşmazlıklara yol açacak komplolardan uzak durmalarını önermektedir. Bununla birlikte, Genel Kurul bölgedeki istikrarı bozacak tüm girişimlere karşı tedbirli olmayı önermektedir.
İkinci Uluslararası Çerkes Konferansı üzerine aşağıaki kararlar alınmıştırr:
– İkinci Konferans önümüzdeki sene (2019) yapılacaktır.
– Konferans Avrupa’da gerçekleştirilecektir. Yer ve tarih en yakın zamanda keşinlestirilip duyurulacaktır.
– Konferansın ana dili Çerkesçe olacaktır; ancak katılımcılar istedikleri dilde sunum yapabileceklerdir. Tüm sunumlar için Çerkesçe veya İngilizce simultane çeviri sağlanacaktır.
– Çerkes, uluslararası ve yerel basın kuruluşları ilerideki konferanslara davet edilmelidir.
– İkinci Konferans için Organizasyon Komitesi ve Bilimsel Komite kurulmalıdı. Komite üyeleri konferans konumu kesinleştirilince anons edilecektir.
Birinci Uluslararası Çerkes Konferansı Genel Kurulu aşağıdaki önerileri sunmaktadır:
– İlgili ülkelerde bağış toplanmasındaki yasal zorlukları ele alan bir uluslararası bağış aygıtı kurmak. Organizasyon ve bağış yapanların yasal güvenliğini korumak finans danışmanları için yüksek önem taşımaktadır ve bu hedef ancak uzmanlar arasında sofistike kooperasyon ile sağlanabilecektir. Belirtmek isteriz ki, CRO bağış ve üyelik kabul edebilen yasal bir kuruluştur.
– Camia genelinde maddi destekte bulunma konseptini normalleştirme adına pazarlama stratejileri uygulayarak Çerkesler arasında bağış kültürünü teşvik etmek
– Uygun baglantıları ve imkanları kullanarak genç jenerasyona erişmek ve onlarım ihtiyaçlarını temin edebilmek
– Çerkes organizasyonları ve gençler arasında karşılıklı birliktelik kurmak organizasyona pozitif toplamlı katkı sağlayacaktır.
– Kalifiye adaylara iş imkanı sağlamak ve Çerkes organizasyonlarına daha stabil bir mali durum sağlayabilmek için yeni girişim ve yatırımlara sponsor olmak
– Kaynak insanlar ve kuruluşlar, e-kütüphane, haber kaynakları, dil dersleri ve Çerkesleri ilgilendiren tüm konuları kapsayan güvenilir, tarafsız ve çok dilli bir dijital bilgi platformu kurmak. Bu platform var olan platformlara, örneğin YouTube ve diğer sosyal medya kuruluşlarına ve en önemlisi Çerkes sitelerine bağlanmalıdır. Ana tema tüm insanlar ve kültürlere saygı duymak olmalıdır.
– Tüm evraklar, kitaplar, belgeseller ve filmler, şarkılar, ve alakalı diğer Çerkes çalısmalarını bir araya getiren bir Çerkes dijital kütüphanesi kurmak ve bu çalışmaları yayın haklarını ilhal etmeden halka açık ve ulaşılabilir kılmak.
– Çerkes dilini öğrenen insanların hikayelerinin paylaşılmasını desteklemek. Bu hikayeler genel halkın Çerkes dilini öğrenmesi için motivasyon kaynağı olarak kullanılabilir.
– Birinci Uluslararası Çerkes Konferansı’na katılanlar arasında iletişim sağlamak, fikir paylaşmak, daha güçlü bir ağ kurmak ve Çerkes aktivistler ve ilgili kişileri davet edebilmek için bir online platform kurmak. Bu platformda resmi dil olarak Çerkes dilinin kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

 

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

More From This Category