BASIN AÇIKLAMASI

Çerkeslerin Vatana Dönüş Derneği(ÇVDD) Rusya Federasyonu(RF) Başkanı ve RF Kanada Büyükelçisine iletilmek üzere iki mesaj gönderdi. Fakat henüz cevap alınmadı.

Ekselansları Bay Vladimir Putin

Rusya Federasyonu Bakanı

Moskova, Rusya Federasyonu

10 Nisan 2015

Sayın Başkan,

Çerkeslerin Vatana Dönüş Derneği(ÇVDD) kar amacı gütmeyen, hümaniter, yardım amacı güden, barışçıl bir organizasyondur. ÇVDD Kanada merkezli bir Çerkes organizasyonu olmasına karşın herhangi bir hükümet veya ülke ile bağlantılı olmayan bağımsız bir kuruluştur. Üyelerimiz Dünya’nın farklı ülkelerinde yaşayan Çerkeslerden oluşmakta ve bugün yaşadıkları ülkeler fark etmeksizin tüm Çerkes halkının huzuruna etki eden bütün konular üzerine çalışmaktayız. ÇVDD’nin öncelikli amacı özellikle zorluklar içinde olan Çerkeslere destek – yardım sağlamak ve onların sıkıntılarını görünür kılmaktır. Bu konuda biz Çerkeslerin Rusya Federasyonu’na bağlı vatanları olan Çerkes Cumhuriyetlerine (Adıge Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti) dönmelerini sağlamanın en iyi yardım olacağına sıkı bir şekilde inanmaktayız.

Ekselansları;

Sizin de bildiğiniz gibi, yaklaşık 150 yıldır Çerkesler 50’den fazla farklı ülkede dağınık bir durumda yaşamaktadırlar. Yurtdışında yaşayan Çerkes halkının büyük bir çoğunluğu Kafkasya’ya(atalarının tarihi vatanına) geri dönüp yerleşme ve orada yeniden kök salma hakkına sahip olunması gerektiğine inanmakta. № 99-FZ [24.05.1999 tarihli] Federal Kanununa göre sürekli olarak yurtdışında ikamet eden Çerkesler Rusya Federasyon’un yurttaşları olarak kabul edilmekte. Rusya Federasyonu’nun yurtdışında yaşayan yurttaşlar politikasına dayanarak, şuan vatandaşlığa sahip olup olmadığı bakılmaksızın Rusya Federasyonunu ülkesi olarak seçen Çerkeslerin vatanına dönme hakkın sahiptir.

Çerkesler vatanlarından ayrıldığından berri Rusya İmparatorluğu, RSFSC, SSCB dönemlerinde farklı trajedilerle karşı karşıya kaldı. Suriye’deki mevcut karışıklık ve siyasi belirsizlik Çerkeslerin yıllardır yaşadığı bu sıkıntıların canlı bir örneğidir. Şuanda Çerkes topluluğunun Suriye’deki karşı karşıya kaldığı korkunç ve trajedik durum dolayısıyla derin kaygı ve huzursuzluk duymaktayız. Suriye’deki bu durum genişleyerek Türkiye ve Ürdün gibi Milyonlarca Çerkesin yaşadığı tüm bölgeyi de etkiyebilir.

Rusya Federasyonu’nun geçmişte savaş bölgelerinden kaçıp vatanlarına dönen yurtdışında yaşayan yurttaşlarına kaşı yerine getirdiği sorumluluklara dikkat çekmek istiyoruz. Eski Yugoslavya’da çatışmalardan kaçan ve Ukrayna’da mevcut çatışmalı ortamdan kaçanlar bu duruma örnektir.

Bay Başkan,

Sizin liderliğinizde, Rusya Federasyonu devleti yönergeleri ve Kuzey Kafkasya’daki Çerkes Cumhuriyetleri yerel yönetimleri iş birliğiyle sayesinde olabilecek, Çerkes halkının Kuzey Kafkasya’daki vatanları olan Cumhuriyetlere dönüşünü kolaylaştırmak ÇVDD asıl hedefidir.

Öncelikle Suriye’de tehlikeli savaş bölgelerinde olanlar ve komşu ülkelere geçen Çerkes topluluklarını Rusya Federasyonun yurtdışında yaşayan yurttaşlarına karşı devlet politikası gereğince hareket geçip yardım etmesi için Bay Başkan size ve devletinize acil çağrıda bulunuyoruz. Suriye’deki karışıklıktan etkilenen Çerkesler başta olmak üzere dünyanın herhangi bir yerindeki Çerkeslerin, vatanları olan Kuzey Kafkasya’daki Cumhuriyetlere geri getirmesi konusunda destek verilmesinin ve onurlu görevinizin yerine getirmesinin tekrar zamanı geldiği konusunda size talepte bulunuyoruz.

Çerkeslerin vatanlarına dönüşleri kendileriyle birlikte getirecekleri çeşitlilik ve ekonomik genişlik ayrıca Rusya Federasyonu’nun ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Dönenlerin Kuzey Kafkasya toplumlarına entegrasyonu tüm ülkenin renkli dokusunu zenginleştirecektir. Devletiniz tarafından Çerkes halkının vatanına dönüşünü kolaylaştıracak her hangi bir adımın atılmasının Çerkes halkı kadar Rusya Federasyonuna da fayda sağlayacağına yürekten inanmaktayız. ÇVDD, tüm Rusya Federasyonu yurttaşları gibi Çerkeslerin de eşit olarak muamele göreceği ve vatanlarına dönüşünün öncelikli olacağı günü sabırsızlıkla beklemektedir. Devletinizi ÇVDD’ni bu uğraşta bir partner olarak görmeye davet ediyor ve Çerkeslerin bu muazzam hedefini gerçek kılmak için konuyu hükümetinizle tartışmak istiyoruz. Sizin iyi niyetli davranışlarınızı ve cevabınızı beklerken lütfen en derin saygılarımızı ve iyi dileklerimizi kabul edin.

Saygılarımla;

Orfan Shouakar-Stash

ÇVDD Başkanı

Bay Alexander N. Darchiev,

Kanada Rusya Federasyonu Büyük Elçiliği

Ottawa, Rusya Federasyonu

285 Charlotte Caddesi

Ottawa, ON

K1N 8L5

Tel.: 613-235-4341

Fax: 613-236-6342

10 Nisan 2015

Sayın Darchiev,

Çerkeslerin Vatana Dönüş Derneği(ÇVDD) kar amacı gütmeyen, hümaniter, yardım amacı güden, barışçıl bir organizasyondur. ÇVDD Kanada merkezli bir Çerkes organizasyonu olmasına karşın herhangi bir hükümet veya ülke ile bağlantılı olmayan bağımsız bir kuruluştur. ÇVDD’nin öncelikli amacı özellikle zorluklar içinde olan Çerkeslere destek – yardım sağlamak ve onların sıkıntılarını görünür kılmaktır. Bu konuda biz Çerkeslerin Rusya Federasyonu’na bağlı vatanları olan Çerkes Cumhuriyetlerine dönmelerini sağlamanın en iyi yardım olacağına sıkı bir şekilde inanmaktayız.

Ekselansları, ÇVDD’nin amaçları ve dernek hakkında görüşmek için uygun zamanınızda sizinle görüşmeyi talep ediyorum. Çerkes halkının geleceğini ve gereksinimlerini konuşmak ve bizim bu konularda ki bakış açımızı paylaşmak için her iki tarafa adına çok önemli bir toplantı talebidir bu. Bununla beraber genel manada Çerkes sorunlarını ve ÇVDD en çok ilgilendiren ve en acil konu olan Suriye’de yaşayan Çerkes topluluğunun yaşadığı endişe verici olaylar hakkında da konuşmak istiyoruz. Mevcut durum sürekli kötüleşiyor ve Suriye’deki yaşam koşulları dayanılmaz ve son derece tehlikeli bir ha alıyor. Bu yüzden bu konuya acil bir ilgi göstermek gerekmektedir.

ÇVDD’nin hedefleri ile ilişkili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Ekselanslarına da hitap etmek istiyoruz. ÇVDD’nin Rusya Federasyonu Başkan’ına göndermek için hazırladığı mektubun bir kopyasını ekte bulabilirsiniz.

Orijinal Mektubun bizzat ekselanslarına ulaşmasını umuyoruz.

Yardımınız dolayısıyla teşekkür ederim.

Cevabınız sabırsızlıkla bekleniyor.

Saygılarımla;

Orfan Shouakar-Stash

ÇVDD Başkanı

About the Author

Admin-D

Admin-D

Related Posts

More From This Category